wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

1 Informacje ogólne
Sklep internetowy działający pod adresem www.agamar.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową oferowanych towarów za pośrednictwem sieci internet.
Sklep AGAMAR ŚWIAT RAJSTOP jest własnością firmy:
AGAMAR ŚWIAT RAJSTOP Agnieszka Kujawa
ul. Perkusyjna 19A/11
51-531 Wrocław
NIP PL6781681735
Regon 021167229

 
2 Strony transakcji
1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca.
2. Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep Internetowy jest firma AGAMAR ŚWIAT RAJSTOP Agnieszka Kujawa

 
3 Dane osobowe
1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w bazie firmy AGAMAR ŚWIAT RAJSTOP Agnieszka Kujawa oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy oraz celów marketingowych. Podanie danych osobowych przez Klienta przy rejestracji jest dobrowolne, choć zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia.
2. Celem skutecznej realizacji zamówień, dane teleadresowe klienta są przekazywane do firmy przewozowej, realizującej przesyłki kurierskie. Jednocześnie Klientowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

 
4 Produkty
1. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada opakowanie.
2. W przypadku wykrycia niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Kupującego. W przypadku dokonania uprzedniej zapłaty za zamówienie przez Kupującego i nie wyrażenie przez niego chęci częściowej realizacji zamówienia, Sklep zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
3. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 
5 Ceny
1. Ceny towarów oferowanych na stronie sklepu zawierają podatek VAT.
2. Cena Produktu nie zawiera opłat za dostarczenie produktu do Klienta oraz kosztów płatności, które mogą dodatkowo zwiększać wartość zamówienia.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 
6 Składanie zamówień
1. Zamówienia są przyjmowane przez obsługę sklepu za pośrednictwem sklepu internetowego lub drogą mailową. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
2. Warunkiem prawidłowej realizacji złożonego poprzez sklep internetowy zamówienia jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie niezbędnych danych do realizacji zamówienia, w tym wysyłki zamówionego towaru.
3. Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on informację mailową potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
4. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatność przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji płatności przy odbiorze.
5. Anulowanie zamówienia przez Klienta może nastąpić mailowo korzystając z danych teleadresowych sklepu. Zamówienia, które zostało wysłane nie można anulować, w tym przypadku prosimy o nieodbieranie przesyłki. O fakcie wysłania zamówienia Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.
6. Sklep w niektórych przypadkach może poprosić Klienta o potwierdzenie złożenia zamówienia. Zamówienia, których potwierdzenia nie uda się uzyskać w ciągu 5 dni roboczych nie będą realizowane.

 
7 Koszty i termin wysyłki
1. Zamówione towary są wysyłane pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep ma obowiązek poinformowania klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia lub utrudnia realizację zamówienia i dokonanie wysyłki lub może wpłynąć na jej opóźnienie.
2. Przesyłka dostarczona jest do klienta zgodnie z terminem podanym w sklepie internetowym przy każdym produkcie (jeżeli produkt nie ma podanego terminu wysyłki czas wysyłki jest określany na maksymalnie 5 dni). Jest to orientacyjny czas wysyłki i dotyczy on zamówień z opcją płatności przy odbiorze lub płatności elektronicznych. Przy płatności przelewem do podanego czasu należy dodać czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (w zależności od banku i sposobu płatności może to być 1-2 dni robocze).
3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca towarów. Wysokość kosztów wysyłki jest uzależniona od rodzaju wybranego sposobu transportu zakupionych towarów oraz wybranego sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem kosztów dostawy na stronie sklepu.
4. Przy określonej wartości dodanych do koszyka towarów sklep pokrywa koszt przesyłki zakupionych towarów. W przypadku gdy sklep pokrywa koszt wysyłki zakupionego towaru, od obsługi sklepu zależy jakim transportem towar zostanie dostarczony do klienta. Klientowi pozostaje zawsze wybór skorzystania z innej odpłatnej formy transportu.
5. Koszty przesyłki paczek których adresat znajduje się poza granicami Polski, każdorazowo zostaną ustalone indywidualnie z Klientem.

 
8 Płatności
1. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT.
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przy odbiorze towaru, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe sklepu.
3. W przypadku zamówienia płatnego przelewem na konto lub kartą opłatę należy wnieść w całości w ciągu 14 dni od momentu przyjęcia przez sklep zamówienia. Po upływie tego terminu nieopłacone zamówienie zostaje anulowane.

 
9 Procedura reklamacji
1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady lub uszkodzenia towaru o którym nie było mowy w opisie produktu zamieszczonym na stronie sklepu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą drogą e-mailową w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania.
2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych muszą zawierać niezbędne do jej rozpatrzenia dane w szczególności imię i nazwisko zamawiającego oraz opis przedmiotu reklamacji.
3. Do odsyłanego z powodu reklamacji towaru należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz reklamacji.
4. Jeżeli otrzymany przez Klienta towar posiada wady lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, może on zostać odesłany przez Klienta na adres sklepu.
5. W przypadku reklamacji koszt odesłania i wysłania towaru ponosi sprzedawca towaru.
6. W przypadku uznania reklamacji sklep dokonuje wymiany uszkodzonego produktu na nowy, a gdy ten sposób załatwienia reklamacji nie jest możliwy dokonuje zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty.
7. W przypadku zwrotu, wymiany lub reklamacji zakupionego towaru Klient proszony jest o kontakt mailowy ze sprzedającym w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
8. Klient może zrezygnować z zakupionego towaru (odstąpić od umowy) bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki składając stosowne oświadczenie (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny). Klient odsyła towar na własny koszt.
9. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysyłanych "za pobraniem".

 
10 Zwrot pieniędzy
1. Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem na wskazany rachunek bankowy.
2. Aby dokonać zwrotu należy wydrukować i wypełnić dokument zwrotu oraz przesłać towar wraz z paragonem lub fakturą na adres sklepu.
3. Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane do Klienta w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przez sprzedawcę zwróconego towaru.

 
11 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
4. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania umowy.


 

Zgłoszenie reklamacyjne

 

 


 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl